top of page
Vesterbrogade 24.JPG

Vesterbrogade 24, 2. tv.

August 1936

Lona Barrisons og Flerons opbrud fra København strækker sig over 2½ år. Fra de flytter fra Pile Allé via Professor Christiansens nerveklinik og Vesterbrogade 59 (og formentlig et par andre, uidentificerede adresser) til Wien. I sommeren 1919 vurderer udenrigsministeriet ellers, at Wien er en usikker destination på grund af revolutionære kræfter og fraråder dem at tage af sted. Men i oktober 1919 flytter de alligevel.

Størsteparten af parrets formue forsvinder i hyperinflationen efter krigen - hvis det da ikke netop har været indhug i den på grund af fejlslagen krigsspekulation, der har ført til opbruddet fra København. Fleron dør i november 1935 - og i august 1936 bliver Lona så registreret i Folkeregistret i København som boende på Vesterbrogade 24,2.tv. 

Opholdet er formentlig kortvarigt. Hun har stadig bopæl i Wien, men af korrespondancen med det danske gesandtskab i byen fremgår det, at hun planlægger at komme væk fra byen - omend hun dog vælger at lade Flerons urne nedsætte dér.

Der kommer ekstra skub i Lonas bestræbelser, da nazisterne overtager styret i marts 1938 - og bl.a. indefryser alle udenlandske værdier. Da det endelig lykkes Lona at slippe væk i august 1938, er det dog ikke lejligheden på Vesterbrogade 24, hun vender tilbage til. Den er altså en kortvarig station på rejsen i 1936.

Københavns Museums billede fra oktober 1940 viser Hotel Nordland i Vesterbrogade 22, dvs. man kan lige ane Vesterbrogade 22 i forgrunden til venstre. Billedet ligger på Kbhbilleder.

bottom of page