top of page
Nørrebrogade_49.JPG

Nørrebrogade 49 A, 3.

Fra 9. august til 16. august 1938

Efter nazisternes overtagelse af magten i Østrig i marts 1938, skal Lona Barrison som alle andre udlændinge indberette, hvad hun har stående af penge - navnlig i udlandet. Den udenlandske valuta køber staten, som dog kun vil udbetale købsprisen i tysk/østrigsk valuta i meget små rater. 

I sommeren 1938 bliver det danske gesandtskab i Wien overrendt af henvendelser om pas til at rejse til Danmark. Med eller uden penge. Og med eller uden bohave. For det er også svært at få fysiske genstande sendt ud. 

Lona får overdraget opgaven med at tømme lejligheden i Wien til et speditionsfirma, hvorefter hun rejser af sted i begyndelsen af august. 

Hun tilmelder sig folkeregistret d. 9. august 1938 som logerende hos 'Smidt' på Nørrebrogade 49A, 3.

Københavns museums billede er taget ud fra bygningen og viser nummer 48 og 50 på den anden side af Nørrebrogade. Ifølge KBHbilleders registrering er der ingen tidsangivelse, men der står 4-3-23 på billedet. Det kunne meget vel være dateringen.

bottom of page