top of page
halls alle.JPG

Halls Allé 11

Fra november 1904 til juli 1905

I efteråret 1904 flytter den nu 53-årige Erika Vilhelmina Petrea Bareisen eller Barrison for sidste gang. Denne gang til en helt nyopført ejendom på Frederiksberg, Halls Allé 11, tegnet af arkitekt Karl Erhard Petersen og opført af murermester Vilhelm Jensen. ”Med indirekte belyste badeværelser i fire etager, der har frisk luft tilførsel ved gulv, aftræk ved gulv og loft, samt røgaftræk fra badeovne til hver sit rør.”

Det sker muligvis som reaktion på en annonce i Berlingske Tidende i november måned:

”SYGEHJEM. Ældre, svage, også sengeliggende, Herrer og Damer kan faa ophold i mit Hjem, Halls Allé 11. Stort Værelse og fuld Forplejning (Sygeplejen indbefattet) 850 Kr. aarlig. Etatsrådinde Lendrop.”

Den kun 23-årige etatsrådsinde er blevet enke tidligere på året, efter at hendes 80-årige ægtemand, etatsråd og tidligere borgmester i Horsens Christian Lendrop er død. (En avisnotits bemærker, at hun samme år også mister titlen af Danmarks yngste etatstrådsinde, da en 21-årig kvinde gifter sig til denne status).

Erika har fået livmoderhalskræft, og det er formentlig den næstyngste datter Inger, der samme år er blevet gift med den rige forretningsmand Bernhard Holger Jacobsen, som sørger for at betale for at få moderen ind på etatsrådsindens nyåbnede privatklinik. Det kunne dog også være storesøster Abelone, der selv har en lejlighed i sin ejendom på Frederiksberg Allé. Men i og med at det er Bernhard Holger, der anmelder dødsfaldet og står for skiftet, er det nok mest sandsynligt, at det er ham, der har betalt for opholdet.

Erika dør på klinikken d. 27. juli 1905. Hun efterlader sig to bankkonti med henholdsvis 4 og 53 kroner, som Bernhard Holger får til at dække omkostningerne ved at lade Erika begrave på Garnisons Kirkegård.

Billedet er fra tegningerne ved husets opførelse i Frederiksberg Kommunes byggesagsarkiv.

bottom of page