top of page

Forfatteren

Hans Henrik Appel (f. 1963) er cand.mag. i historie og filosofi fra Københavns Universitet (1992), dr.phil. (1999) og tildelt Einar Hansens legat for fremragende humanistisk forskning samme år.

 

Fra 2000 har han været censor ved de danske universiteter og siden 2012 næstformand i censorformandskabet.

 

Han har flere års erfaring i museumsverdenen: som museumsinspektør ved Mosede Fort (2013-2017), forsker ved Manchester United Museum (2013), uddannelsesleder og souschef i Organisationen Danske Museer (2009-2013) og museumsinspektør og seniorforsker ved Tøjhusmuseet (1996-2009).

En særlig interesse for sport og kropskultur ca. 1890-1920 – og især og engelsk fodboldhistorie – har bl.a. ført ham til medlemskab af Sports and Leisure History Research Team ved Manchester Metropolitan University.

Desuden skriver han facebook-siden Varieteens Verdener og bloggen footballandmaterialculture.com om britiske fodboldstadions og -museer og styrer med kyndig hånd fodboldklubben Dynamo Birkerød.

Andre publikationer

Bøger:

Tinget, magten og æren. Studier i sociale processer og magtrelationer i et jysk bondesamfund i 1600-tallet. Odense Universitetsforlag 1999 (disputats)

At være almuen mægtig. De jyske bønder og øvrigheden på reformationstiden. Landbohistorisk selskab 1991 (publiceret speciale).

Artikler:

"Fodboldens vej fra askespredning til mindehaver". Kirkegårdskultur 2019-20, s. 22-31.

"De evige fodboldbaner. Askespredning, mindehaver og transformationen af britisk fodbold siden 1990". Kulturstudier, 8(2), 30-56. 2017

"Da fodboldekspressen gik til Stockholm for 100 år siden". Publiceret digitalt af Politiken og Idrætshistorie.dk i 2015. 

“1864 – aktualiseret viden på museum?” I Historisk Tidsskrift 114:2, s. 503-515. 2015.

"’Proper museum’ or branding platform? Club museums in England” i Soccer and Society, volume 15, Issue 2-3, March-May 2015, s. 294-306.

”De danske krigsfanger fra slaget ved Lund 1676” I TEMP nr. 4, 2012, s.102-123

”Begivenheden som prisme eller springbræt”, i 1066 nr. 2. 2011, s. 52-54

“Renæssancens befæstningssystem – våbenteknologi og militærhistorie” I                Søren Bitsch Christensen (red). Renæssancens befæstede byer, Aarhus                     Universitetsforlag 2011, s. 23-48

”The Exhibition: Between Book and Film”. I Esben Kjeldbæk (ed): The                    Power of the Object. Museums and World War II. MuseumsEtc 2009 s.100-136

”Ny permanent udstilling på Tøjhusmuseet”. I Våbenhistorisk Tidsskrift bd.           41, nr. 2008 s. 22-27

”The arsenal and arms purchases of King Christian IV 1598-1618”. I Robert

Douglas Smith (ed.): ICOMAM 50. Papers on arms and military history 1957-2007. Leeds 2007 s. 90-105

”Bønder, socialiseringsprocesser og statsdannelse. Anmeldelse af Stefan

Persson, Kungamakt och bonderätt: om danska kungar och bönder i riket och i Göinge härad ca 1525-1640”. I Svensk Historisk Tidskrift 127:1 2007 s. 71-77

”For Christian 4. – og Skotlands ære!” og ”I Christian 4.s tøjhus”. I Gregers

Dirckinck-Holmfeld og Iben Tandgaard: Christian 4.s København. Kbh. 2006. s. 156-164 og s. 166

”Renæssancens krigskunst i Danmark”. I Carsten Bach-Nielsen m.flr. (red.): Danmark og renæssancen 1500-1650 Kbh. 2006 s. 340-349

”Krigshåndværk, gudfrygtighed og den militære disciplin”. I Charlotte Appel, Peter Henningsen og Niels Hybel (red.): Mentalitet & historie: om fortidige forestillingsverdener. Skippershoved 2002. s. 143-171

”Thi Blood raaber alt efter Blood”. Om Tyge Kroghs disputats ”Oplysningstiden og det magiske. Henrettelser og korporlige straffe i 1700-tallets første halvdel”. I Fortid og Nutid, bd 3, 2000 s. 220-231

”Smørlandgilde og fodernød”. I Mark og Menneske. Festskrift til Karl-Erik Frandsen. Red. af Claus Bjørn og Benedichte Fonnesbech-Wulff. Kbh. 2000

”Fra Jyske Lov til Danske Lov – udviklingen i bevismåde ved jyske herredsting”. I 1066, nr. 3 1997
 

"Forbrydelse og Straf”. I Bol og By nr. 1 1995

"Rigshofmesteren”. I Siden Saxo nr. 4 1992

Udstillingskatalog:

"Vaagen Mand Er Ond At Vække - svenskekrigene 1563-1720”. Udstillingskatalog Tøjhusmuseet 2002

”Krig og Menneske”. Koncept for ny permanent udstilling ved Tøjhusmuseet 2005.

DSC_0198.jpg

Foto: Kim Tams

bottom of page