top of page
kbh-museum-65459-mellem.jpg

Farvergade 17

November 1876 til november 1877

Efter at have boet i Skindergade 8 i to år flytter familien Bareisen til baghuset i Farvergade 17. De bliver første gang registreret som boende her i november 1876. Allerede november 1877 er de flyttet videre til næste adresse.

Det er en kort men begivenhedsrig tid, familien Bareisen bor i huset. Senius og Erika bliver gift i Frederiksberg kirke i marts 1877, og i maj bliver den tredje datter, Sophie født. Det er formentlig også i denne periode, Senius bliver udlært som kunstdrejersvend – om end man ikke kan stole helt på stillingsbetegnelserne i mandtallerne.

Familien boede i naboejendommen til et af byens mest berygtede gæstgiverier, Holger Danske. Senere – da familien havde slået sig ned i New York – gik der historier om, at Senius var drikfældig. Måske har en bolig ved siden af et værtshus som Holger Danske været en belastning for familien. I det hele taget var Farvergade et belastet kvarter, præget af bordeller.

Fotoet fra Kbhbilleder,dk (Københavns Museum) er taget af Christian Rasmus Neuhaus, der var aktiv imellem 1862 og 1894, dvs. at billedet må være taget senest 16 år før eller efter, at familien Bareisen boede der.

På Kbhbilleder.dk kan man også finde billeder fra skænkestuen, taget omkring 1904, kort inden bygningen blev revet ned.

bottom of page