top of page

Bodybuildere og cyklende kvinder

1890’erne emmer af kropslighed. Hygiejnebevægelsen plæderer for bade og lys til kroppen, der konstant er lukket inde bag flere lag tøj. Debatten om en kvindelig reformdragt – fri for det snærende korset – bliver accelereret af en omsiggribende cykelbevægelse, der gør det lettere for kvinder at færdes frit i det offentlige rum.

Samtidig lægger stærke mænd grunden til bodybuilding og søger at sælge deres systemer, mens sportsbevægelsen for alvor tager fart med indførelsen af de moderne olympiske lege.

 

De radmagre, drengede Barrison-søstre – fri for korset – vækker lige så meget opsigt med deres kropsbygning som med deres fremvisning af bare ben. Og deres cykleri. Foredraget fortæller gennem billeder og historier om den nye kropslighed.

06_14.ny.red.LYSNET.jpg

De cyklende kvinder indtager det offentlige rum 1894. Illustration fra La Vie Parisienne, december 1894. Tegning Raymond de la Neziere. Egen samling. 

Sandow.jpg

Verdens stærkeste mand, Eugen Sandow 1894. Foto: Napoleon Sarony, Library of Congress. 

bottom of page