Benjamin Falk

og hans billeder af Sisters Barrison

Fra 1891 til 1893 blev stort set samtlige billeder af Barrison-søstrene taget af newyorker-fotografen Benjamin J. Falk (1853-1925). 

Falk blev næst efter Napoleon Sarony betragtet som den førende portrætfotograf i New York. Desuden blev han i begyndelsen af 1880'erne den første, der foretog sceneoptagelser fra teaterstykker ved hjælp af elektrisk belysning - inden magnesium-blitzen blev taget i anvendelse ved årtiets slutning.  

 

Fotografer var dog primært afhængige af dagslys. Det kom til udtryk i 1892, da nye højere skyskrabere tog lyset fra Falks studie i 949 Broadway, hvorfor han flyttede til 13-15 West 24th Street - og siden til tagetagen på Hotel Waldorf Astoria.

I en artikel om Broadway fotografer bliver Falk som fotograf fremhævet for "sit ekstraordinære erotiske engagement i de modeller, han blev fanget af" - blandt dem Barrison-søstrene. 

En stor del af Falks billeder af Barrison-søstrene er bevaret i Harvard University's Theatre Collection. Hvor stor en del vil man formentlig kunne afdække ved et studiebesøg til New York Public Library. Der findes seks regnskabsbøger i bibliotekets samlinger, hvor Falk har indført de optagelser, han foretog - med angivelse af rekvirent, pris, fotonummer m.m. 

Det bør derfor være muligt at kortlægge, hvor mange og hvilke billeder Falk har taget af Barrison-søstrene hvornår. 

Det er dog også på anden måde muligt at få et overblik over, hvornår billederne er taget. En stor del af de kabinetkort, der er udgivet af Falk, er forsynet med copyright-mærke. Udover at indføje årstal ændrede Falk mærket år for år, så det er tydeligt at se, hvornår et billede stammer fra. 

Falk var i det hele taget ivrig forkæmper for at sikre fotografer copyright. Der findes flere avisomtaler af de sager, han førte. I 1888 kom skuespillerinden Lillian Olcott i klemme, da hun i forbindelse med sin optræden i et teaterstykke hos Niblo's Garden solgte billeder af sig selv. Falk hævdede, at det var kutyme at give en portrætteret nogle få gratis billeder; men hvis de ville have flere, måtte de betale fuld pris. Egentlig salg tilkom alene Falk. Omvendt hævdede Olcott, at hun havde brugt $25 på at få al sit udstyr fragtet til fotosessionen, som hun havde brugt en masse tid på - og at det havde været en mundtlig aftale, at hun måtte få mange billeder, som hun ønskede. 

I en anden sag fra 1891 beskyldte Falk avisen The World for at have anvendt et af hans fotografier af skuespillerinden Marie Janssen. Falk havde til Janssens bestyrtelse ladet hendes billeder indgå i en serie billeder til cigaretpakker, og hun havde så ladet The World bruge et af billederne som illustration til en artikel. Falk krævede erstatning på $273.189,15. Også flere af Barrison-billederne fandt vej til cigaretpakker. 

I 1897 stillede Falk sig i spidsen for en egentlig organisering af New Yorks fotografer, der skulle sikre, at aviser ikke brugte deres billeder uden at betale for dem.

Et studie af regnskabsbøgerne vil måske kunne hjælpe med præcist at datere, hvornår Fleron trådte til som manager for søstrene i 1891 - ligesom det muligvis vil være muligt forbinde de øvrige billeder til konkrete stykker, som søstrene deltog i. 

De europæiske fotografer ser ikke ud til at have været så langt i varetagelsen af deres ophavsret i 1890'erne, og det ser ud til, at Fleron frit har kunnet bruge de billeder, han fik taget hos de europæiske fotografer og lade dem bruge af andre fotografer.

Falks billeder fra 1891

Harmony and Discord
Fleron_med_de_fem_søstre
De_fem_søstre_i_1891
Endnu en 'plade' med de fire yngste
De_fire_yngste_søstre_på_række
The Four Barrison Sisters 1891
Inger og Gertrud
Inger og Gertrud som engle
Gertrud
1/2

Falks billeder 1892

Olga
Olga - hel figur
Olga_og_Inger_fægter
Inger
Gertrud og Inger 2
Gertrud og Inger 1
Gertrud, Olga og Inger
Gertrud
Abelone  - signeret foto
1/2

Falks billeder 1893

Wang-piger 2
Wang-piger 1
Salgsturne
Inger_på_salgsturne
Mr. Cupid
Mr. Cupid 2
The Bevy 1
The Bevy 2
The Bevy 3
1/2