top of page

Barrisons København

De fem søstre Barrison - eller Bareisen som de oprindeligt hed - blev født i 1870'ernes København - et København, der i løbet af det næste par årtier voksede eksplosivt og helt ændrede karakter. Få overblik over hvor i byen søstrene boede som børn og siden da de vendte tilbage. En rejse fra det gamle København inden for voldene til de nye kvarterer på Frederiksberg og Østerbro. 

Familien Bareisen 1866-1886

Den vigtigste kilde til familien Bareisens historie i København frem til udvandringen 1886, er politiets halvårlige mandtaller over de forskellige ejendommes beboere over 10 år. Det er imidlertid først i november 1874, det er lykkedes mig at lokalisere familien. De er ikke at finde i personregisteret til mandtallerne for 1873.

Før november 1874:          ?

1874-11 til 1876-05:       Skindergade 8, baghus, 1. sal

1876-11 til 1877-05:       Farvergade 17, baghus 3. sal.

1877-11:                          Istedgade 51

1878-05:                          Løngangsstræde 35 stuen

1878-11 til 1881-07        Tordenskjoldsgade 26, baghus, 1. sal

1881-07 til 1883-05:       Frederiksborggade 14, sidebaghus

1883-11 til 1884-05:       ?

1884-11 til 1885-02:       Pile Stræde 74, baghus, kvisten

1885-11 til 1886-10:        ?

Barrison'erne i København 1895-1946

Lonas bopæle:

ca. 1904 til 1908:       Frederiksberg Allé 39, 1.

1908-1916:                Pile Allé 55, stuen

1917-01:                    Professor Viggo Christiansens

                                   nerveklink, Lille Strandvej 18

1917-11:                    Vesterbrogade 57, 2. sal

1936-08:                    Vesterbrogade 24, 2. tv.

1938-08 (en uge):       Nørrebrogade 49A, 3

1938-08 til 1938-10:  Nørrebrogade 124, 2. tv.       

1938-10 til 1939-02:  Falkonergårdsvej 17

1939-01 til 1939-02:  Skt. Josephs hospital     

 

Gertruds bopæle:

1936-01                      Gadekærsvej 14, 1. "Rosendahl"

1936-11                      Dannebrogsgade 54, 2. th.

1939-02                      J.E. Ohlsens Gade 9, st.v.

1939-04                      Øster Søgade 108, 4. tv.

1939-11                      Strandvejen 4A, 2. th.   

1940-04                      Østerbrogade 7, 5.th.

1944-06                      Olufsvej 52, st. 

Ingers bopæle:

1906-05                      Østerbrogade 2B, stuen

1907-11                      Bredgade 49 (flyttet maj 1912)

Erika (søstrenes mor)s bopæle:

1895-02                      Ryesgade 59 (bopæl angivet i

                                   forbindelse med sønnen Saunders

                                   begravelse)

1895-09                      Holsteinsgade 9, st. (hos Jacobsen)

1896-11                      Sortedams Dossering 59, stuen

1901-05 (fraflyttet)     Svanemosegårdsvej 17

1901-05 (tilflyttet)      Overbys Allé 23, stuen

1902-11                      Gl. Jernbanevej 20 E, stuen

1903-05                      Gl. Jernbanevej 32 stuen

1904-11                      Halls Allé 11 (Etatsrådinde

                                    Lendrops privatklinik)

grav.jpg

Gravmonumentet på Garnisons Kirkegård. Søstrenes 4½ år gamle lillebror Saunders blev begravet på kirkegården i 1895, da han døde under et ophold i København. 

Da mor Erika dør 10 år senere i 1905, får hun sit eget gravsted på kirkegården. 

Efter Sophies død i New York 1906 bliver hendes urne sejlet til København. Lona har den stående, indtil hun nedsætter den ved siden af morens i februar 1907. 

Ingers urne står formentlig på enkemanden Bernhard Holger Jacobsens gods i England, indtil han sælger og fraflytter det i 1920'erne (efter indgåelse af nyt ægteskab). Så bliver Ingers urne i 1926 flyttet til gravstedet på Garnisons Kirkegård, hvor Bernhard bekoster det nuværende monument. 

bottom of page